speelweide3
1
11
16
373490370_1367821410753202_4705854872346630630_n
Team SLZ

SLZ?

In een warme sfeer kwaliteitsvol surfend naar de toekomst

-SLZ-nieuws-


-Op vrijdag 22 september komt de schoolfotograaf langs in onze school

-Maandag 23 oktober: Oudercontact 1

SLZ? Kwalitatief en toekomstgericht onderwijs in een gezellige en familiale sfeer.

-kleuters en lager

-veel ruimte en veel groen

-grote speelplaats en ruime speeltuin

-één voor allen, allen voor één

-enthousiast leerkrachtenteam

-gezonde, milieubewuste, groene school

-voor- en naschoolse opvang

PEDAGOGISCH PROJECT


Ons pedagogisch project is gebaseerd op de volgende 5 bouwstenen:

respect, persoonlijke groei, zorgzaamheid, discipline en plezier.


Prettig samenleven en plezier beleven met elkaar lukt alleen maar als iedereen respect heeft voor elkaars eigenheid, door eigen werkpunten te willen zien, door verdraagzaam en eerlijk te zijn, door zorgzaam om te gaan met elkaar en door vooropgestelde afspraken te aanvaarden en na te leven.


GEPLANDE ACTIVITEITEN

SCHOOLFOTOGRAAF


Datum: vrijdag 22 september 2023


LOKALE VERLOFDAG


Datum: vrijdag 29 september 2023


PEDAGOGISCHE STUDIEDAG


Datum: woensdag 4 oktober 2023

-Kalender-


ZORGBELEID


Binnen ons opvoedingsproject krijgen de pijlers ‘Zorgzaamheid’ en ‘Persoonlijke groei’ een belangrijke plaats.
Het is onze doelstelling elk kind te laten ontwikkelen met zijn eigen mogelijkheden en zijn eigen talenten en hierbij rekening te houden met zijn beperkingen. We willen dus al onze kleuters en onze leerlingen van de lagere school vanuit een brede zorgvisie ondersteunen en hun maximale ontwikkelingskansen bieden.