-INFO ALGEMEEN-

Onze school is een Vrije Katholieke Basisschool, een geïntegreerde geloofs-, leer- en leefgemeenschap.

A. STRUCTUUR.

1. De school.
Gesubsidieerde Vrije Gemengde Basisschool "Sint-Lutgardisbasisschool"
Bovenkassei 12A, 9506 Zandbergen-Geraardsbergen
Tel.: 054 32 18 62
"Basisschool" wil zeggen: zowel kleuter- als lagere school, dus voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

2. Het schoolbestuur.
V.Z.W. Vrije Katholieke Basisschool Sint-Lutgardis
Bovenkassei 12A, 9506 Zandbergen-Geraardsbergen
054 32 18 62

Samenstelling "Schoolbestuur":
Voorzitter: Dhr. Marc Schouppe
Leden: Dhr. Guido Cuypers, Mw. Ria Geeroms, Dhr. Johan Premereur, E.H. Frans Hitchinson

3. Directie.
Dhr. Johan De Cooman
Papenbergstraat 53, 1770 Liedekerke
053 68 58 26 - 0476 75 41 92
jodecooman@telenet.be

4. Schoolraad.
Voorzitter: Dhr. Stefan De Smet

Leden:
- Personeel: Mw. Lutgarde Callebaut, Dhr. Stefan De Smet, Mw. Regine Remue
- Ouders: Mw. Ann De Bodt, Mw. Elke Garez, Dhr. Sven Minne
- Lokale gemeenschap: Dhr Danny Carnail, Dhr. Freddy Van Lancker, Mw. Anja Van Waeyenberg

5. Lokaal onderhandelingscomité (L.O.C.).
Voorzitter: Dhr. Johan De Cooman
Schoolbestuur: Dhr. Marc Schouppe, Dhr. Johan Premereur
Personeel: Mw. Lutgarde Callebaut, Mw. Christa Naessens

6. Personeel.


7. Oudervereniging "Sint-Lutgardis".

Voorzitter: Dhr. Pedro Depierrieux

Ondervoorzitter: Dhr. Stijn Minnaert
Penningmeester: Mw. Elke De Pelseneir
Secretaris: Mw. Kim Eeckhoudt

Contact: oudercomiteslz@gmail.com

Facebookpagina: oudercomiteslz.sintlutgardisbasisschoolzandbergen

 

8. Centrum voor leerlingenbegeleiding (C.L.B.) (klik hier om naar de website van het CLB te gaan)
Vrij C.L.B. vzw: - Kluisweg 13, 9400 Ninove
054 33 90 19 - 054 32 99 77
E-mail: ninove@clb-net.be
- Vierwindestraat 1A, 9500 Geraardsbergen (bijzetel)
054 41 17 75
Onze CLB-medewerksters: Klik hier!

Medisch onderzoek: Klik hier voor meer info!

 

B. NUTTIGE GEGEVENS.

1. Openingsuren.

Maandag
8u45 - 12u00
13u00 - 15u35
Dinsdag
8u45 - 12u00
13u00 - 15u35
Woensdag
8u45 - 11u45
Donderdag
8u45 - 12u00
13u00 - 15u35
Vrijdag
8u45 - 12u00
13u00 - 15u35

 

 

2. Vóór- en naschools toezicht.
's Morgens: elke dag vanaf 6u00.
's Avonds: elke dag tot 18u00. Ook op woensdag!

3. Busvervoer.
Wij voorzien in busvervoer voor ophalen en terugbrengen van kinderen.

4. Warme maaltijden.
Elke dag kan ingeschreven worden voor warme maaltijden. Het betreft soep en hoofdgerecht. De kinderen krijgen bij het begin van elke maand een menu mee.

5. Dranken.
Bij het middagmaal wordt gratis water aangeboden. Soep kan ook tegen betaling. Wij streven ernaar om op school uitsluitend water te drinken.

6. Zwemonderricht.
Jaarlijks tien zwembeurten per klas lagere school door de turnleerkracht samen met de klasleerkracht. Naar het einde van het schooljaar gaat de 3e kleuterklas ook een paar keer zwemmen.
De zwembeurten gaan door in het Gaverbad te Onkerzele. De verplaatsing gebeurt met onze schoolbus.

7. Sport op woensdagnamiddag.
Gedurende het hele schooljaar nemen wij hier regelmatig aan deel. Meestal gaan deze activiteiten door van 13u30 tot 16u00. De deelnemers kunnen 's middags op school blijven eten (boterhammen).

 

Wenst U meer gegevens, neem dan contact op met de directeur.