-PERSONEEL-


1. Onderwijzend personeel:

Kleuterschool:

-1e kleuterklas: Emily De Braeckenier

-2e kleuterklas A: Annelies Spitaels

-3e kleuterklas A: Regine Remue

-3e kleuterklas B: Nele Cauchie

-Kinderverzorgster: Lutgardis De Bruyn

Lagere school:

-Eerste leerjaar: Lutgarde Callebaut

-Tweede leerjaar: Lieve Vermang

-Derde leerjaar: Linda Van Steenberge

-Vierde leerjaar: Christa Naessens

-Vijfde leerjaar: Stefan De Smet en Karin Eggermont

-Zesde leerjaar: Els Bovaert

Turnleerkracht: Nele De Cuyper (kleuters en lagere school).

Zorgteam: Stefan De Smet (zorgcoördinator lager), Stefanie Norga (zorgcoördinator kleuters), Johan De Cooman (directeur)

ICT-coördinator: Stefan De Smet

2. Administratief personeel:
Christel Scheerlinck

3. Onderhoudspersoneel: Diane Borremans, Sabah Tellal, Jeannine Moeskops, Frank Van Vyve

4. Buschauffeur: Fernand Verbruggen

5. Busbegeleiding: George De Cleerr

6. Voor- en naschools toezicht: Marijke D'Herde, Arita De Grovee