-PERSONEEL-


1. Onderwijzend personeel:

Kleuterschool:

-1e kleuterklas: Nele Cauchie (ter vervanging van Emily De Braeckenier)

-2e kleuterklas A: Annelies Spitaels

-3e kleuterklas A: Regine Remue

-Kinderverzorgster: Lutgardis De Bruyn

Lagere school:

-Eerste leerjaar A: Lutgarde Callebaut

-Eerste leerjaar B: Hannelore Van Oudenhove

-Tweede leerjaar: Lieve Vermang

-Derde leerjaar: Linda Van Steenberge

-Vierde leerjaar: Christa Naessens

-Vijfde leerjaar: Stefan De Smet en Gerty Van Boxstael

-Zesde leerjaar: Els Bovaert

Turnleerkracht: Nele De Cuyper (kleuters en lagere school).

Zorgteam: Stefan De Smet (zorgcoördinator lager), Stefanie Eggermont (zorgcoördinator kleuters), Johan De Cooman (directeur)

ICT-coördinator: Stefan De Smet

2. Administratief personeel:
Christel Scheerlinck (maandag en vrijdag aanwezig op school)

3. Onderhoudspersoneel: Diane Borremans, Jeannine Moeskops, Frank Van Vyve

4. Buschauffeur: Fernand Verbruggen

5. Busbegeleiding: George De Cleerr

6. Voor- en naschools toezicht: Marijke D'Herde, Arita De Grovee