-PERSONEEL-


1. Onderwijzend personeel:

Kleuterschool:

-1e kleuterklas: Emily De Braeckenier

-2e kleuterklas: Annelies Spitaels

-3e kleuterklas: Regine Remue

-Kinderverzorgster: Lutgardis De Bruyn

Lagere school:

-Eerste leerjaar: Lutgarde Callebaut

-Tweede leerjaar: Lieve Vermang

-Derde leerjaar A: Linda Van Steenberge

-Derde leerjaar B: Hannelore Van Oudenhove

-Vierde leerjaar: Christa Naessens

-Vijfde leerjaar: Stefan De Smet en Sven Van Trappen

-Zesde leerjaar: Els Bovaert

Turnleerkracht: Nele De Cuyper (kleuters en lagere school).

Zorgteam: Stefan De Smet (zorgcoördinator 3e t.e.m. 6e leerjaar), Hannelore Van Oudenhove (zorgcoördinator kleuters + 1e en 2e leerjaar), Johan De Cooman (directeur)

ICT-coördinator: Stefan De Smet

2. Administratief personeel:
Christel Scheerlinck (maandag en vrijdag aanwezig op school)

3. Onderhoudspersoneel: Sabah Tellal, Ann Massez, Jeannine Moeskops, Frank Van Vyve

4. Buschauffeur: Joseph Praet

5. Busbegeleiding: George De Cleerr

6. Voor- en naschools toezicht: Marijke D'Herde, Marie-Jozefa Van Paepegeme