-PERSONEEL-


1. Onderwijzend personeel:

Kleuterschool:

-1e kleuterklas: Emilie De Braeckenier

-2e kleuterklas: Annelies Spitaels

-3e kleuterklas: Regine Remue

-Kinderverzorgster: Lutgardis De Bruyn

Lagere school:

-Eerste leerjaar: Hannelore Van Oudenhove

-Tweede leerjaar: Lieve Vermang

-Derde leerjaar: Linda Van Steenberge

-Vierde leerjaar A: Christa Naessens

-Vierde leerjaar B: Emma Vos

-Vijfde leerjaar: Stefan De Smet en Kathy De Spiegeleer

-Zesde leerjaar: Els Bovaert

Turnleerkracht: Nele De Cuyper (kleuters en lagere school).

Zorgteam: Stefan De Smet (zorgcoördinator 3e t.e.m. 6e leerjaar), Emma Vos (zorgcoördinator kleuters + 1e en 2e leerjaar), Johan De Cooman (directeur)

ICT-coördinator: Stefan De Smet

2. Administratief personeel:
Christel Scheerlinck (maandag en vrijdag aanwezig op school)

3. Onderhoudspersoneel: Sabah Tellal, Ann Massez, Jeannine Moeskops, Frank Van Vyve

4. Voor- en naschools toezicht: Marie-Jozefa Van Paepegem