-PERSONEEL-


1. Onderwijzend personeel:

Kleuterschool:

-1e kleuterklas: Emilie De Braeckenier

-2e kleuterklas: Annelies Spitaels

-3e kleuterklas: Regine Remue

-Kinderverzorgster: Lutgardis De Bruyn

Lagere school:

-Eerste leerjaar: Hannelore Van Oudenhove

-Tweede leerjaar: Lieve Vermang

-Derde leerjaar: Linda Van Steenberge

-Vierde leerjaar: Christa Naessens

-Vijfde leerjaar: Marijke Deklippel

-Zesde leerjaar: Els Bovaert en Eleonore Moens

Turnleerkracht: Nele De Cuyper (kleuters en lagere school).

Zorgteam: Kathy De Spiegeleer (zorgcoördinator 1e t.e.m. 6e leerjaar), Annelies Spitaels (zorgcoördinator kleuters), Stefan De Smet (directeur)

ICT-coördinator: Kathy De Spiegeleer en Stefan De Smet

2. Administratief personeel:
Christel Scheerlinck (maandag en vrijdag aanwezig op school)

3. Onderhoudspersoneel:

4. Voor- en naschools toezicht: Marie-Jozefa Van Paepegem, Vera De Backer