-INSCHRIJVINGEN-

SCHOOLJAAR 2023-2024

Klik hier om online in te schrijven!

Wanneer?

1) Wanneer het u past! Kom langs voor een rondleiding en om in te schrijven! Zowel overdag als 's avonds.

Je kan steeds een afspraak maken:

stefandesmet@slz.be

054/32 18 62

0479 65 52 64

2) Je kan sowieso ook inschrijven tijdens de vakantie op maandag 3 juli (tussen 10.00 uur en 16.00 uur), dinsdag 4 juli (tussen 10.00 uur en 12.00 uur), woensdag 5 juli (tussen 10.00 uur en 12.00 uur), vrijdag 6 juli (tussen 10.00 uur en 12.00 uur), maandag 28 augustus (tussen 13.00 uur en 16.00 uur), dinsdag 29 augustus (tussen 10.00 uur en 16.00 uur), woensdag 30 augustus (tussen 10.00 uur en 12.00 uur) en donderdag 31 augustus (tussen 10.00 uur en 12.00 uur).

Maak gerust een afspraak indien je op een ander moment wenst in te schrijven!

 

A. Reglementering .

Bij het inschrijven van leerlingen moet een officieel bewijsstuk tot identificatie worden voorgelegd. Hiervan wordt op school een fotokopie gemaakt en bewaard. Eén van volgende documenten komt daarvoor in aanmerking:
- ISI+ of KIds ID
Eventueel:
- bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
- identiteitskaart voor vreemdelingen;
- verblijfskaart;
- reispas voor vreemdelingen.

Bij de eerste inschrijving van een kleuter wordt op de inschrijfdatum een verklaring van de ouders ingevuld en ondertekend, waardoor bevestigd wordt dat het kind enkel en alleen in deze school is ingeschreven.

Instapregeling tweeënhalfjarige kleuters:
Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken. Kleuters tussen 2 jaar 6 maanden en 3 jaar worden als regelmatige leerling beschouwd vanaf de datum dat ze mogen instappen.