-INSCHRIJVINGEN-

SCHOOLJAAR 2020-2021

Klik hier om online in te schrijven!

A. Reglementering .

Bij het inschrijven van leerlingen moet een officieel bewijsstuk tot identificatie worden voorgelegd. Hiervan wordt op school een fotokopie gemaakt en bewaard. Eén van volgende documenten komt daarvoor in aanmerking:
- ISI+ of KIds ID
Eventueel:
- bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
- identiteitskaart voor vreemdelingen;
- verblijfskaart;
- reispas voor vreemdelingen.

Bij de eerste inschrijving van een kleuter wordt op de inschrijfdatum een verklaring van de ouders ingevuld en ondertekend, waardoor bevestigd wordt dat het kind enkel en alleen in deze school is ingeschreven.

Instapregeling tweeënhalfjarige kleuters:
Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken. Kleuters tussen 2 jaar 6 maanden en 3 jaar worden als regelmatige leerling beschouwd vanaf de datum dat ze mogen instappen.