De leerlingen van L6 lezen voor aan hun mete- of petekindjes uit K1