-L5 en L6 leren de "dode hoek" van een vrachtwagen kennen-