Actie "Broederlijk Delen"

We probeerden op onze manier een steentje bij te dragen aan de actie "Broederlijk Delen". We organiseerden een sobere maaltijd, een netbalmatch tussen de juffen en de meisjes van L5 en L6 en een voetbalmatch tussen de meesters en de jongens van L5 en L6.

De opbrengst van de pronostieken, de sobere maaltijd en de Koffiestop werd gestort op de rekening van "Broederlijk Delen".


Sobere maaltijd

 

Netbalwedstrijd: Juffen - meisjes van L 5 en L6

 

Voetbal: Meesters - jongens van L5 en L6