-Niveaulezen-


Bij het begin van het schooljaar neemt de GOK-leerkracht een AVI leestest af van lezers uit de lagere school die het AVI-niveau 9 nog niet bereikt hebben. De leerlingen die onder het AVI- niveau zitten dat ze normaal al dienen te bereiken, worden in groepjes ingedeeld volgens hun leesniveau (AVI 1 tot en met AVI8).

Het is de bedoeling via het niveaulezen de kinderen te laten lezen en vervolgens hun leesniveau op te krikken tot het beoogde leesniveau voor hun leeftijd. Het lezen, dat elke dinsdag (van 15.05 u tot 15.30 u) en elke vrijdag(van 15.05 u tot 15.30 u) plaatsvindt, wordt georganiseerd door de GOK-leerkracht en gebeurt onder leiding van de leerkrachten, zorgteam, leesmoeders, -vaders en eventueel de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar in de vorm van tandemlezen : de vijfde/zesdeklassers lezen eerst het te lezen boekje, ze lossen de bijkomende vragen op, ze verzinnen zelf ook nog inhoudsvragen en nadien begeleiden ze een leerling uit een lagere klas bij het lezen en het beantwoorden van de vragen. Op die manier oefenen onze oudsten zich ook in het begrijpend lezen en leren ze verantwoordelijk te zijn voor jongere kinderen.

Midden schooljaar worden alle lezers opnieuw getest, ook de lezers uit het eerste leerjaar . Wie bij deze test nog onder het beoogde AVI-niveau zit, krijgt tot het einde van het schooljaar opnieuw individuele ondersteuning.