-PERSONEEL-


1. Onderwijzend personeel:

Kleuterschool: Emily De Braeckenier, Nele Cauchie, Annelies Spitaels, Regine Remue en De Bruyn Lutgardis.

Lagere school: Lutgarde Callebaut, Lieve Vermang, Linda Van Steenberge, Christa Naessens, Stefan De Smet, Severine Boulangier en Els Bovaert.

Turnleerkrachten: Nele De Cuyper (kleuters en lagere school).

Zorgteam: Stefan De Smet (zorgcoördinator lager), Greet De Letter (zorgcoördinator kleuters), Severine Boulangier (SES-leerkracht), Johan De Cooman (directeur)

ICT-coördinator: Stefan De Smet

2. Administratief personeel:
Christel Scheerlinck

3. Onderhoudspersoneel:
Jacky Gyselinck

4. Buschauffeur:
Jacky Gyselinck

5. Busbegeleiding: Christel Poismans (voormiddag) en George De Cleer (namiddag)

6. Voor- en naschools toezicht: Marijke D'Herde